Motywujące szkolenia handlowe i techniczne.

więcej

Optymalizacja środowiska
druku i kopii.

więcej

Kompleksowe usługi dotyczące środowiska druku

więcej


System Monitorowania Wydrukw
S4O > Usługi > Optymalizacja Środowiska Druku

Optymalizacja Środowiska Druku

Cała analiza przeprowadzona jest przez profesjonalną kadrę analityczną firmy Solution4Office na bazie systemu PRINTOSCOPE.

 CEL OPTYMALIZACJI

 • Rozpoznanie środowiska drukującego, kopiującego, faksującego
 • Dostawa i instalacja systemu Printoscope
 • Zebranie danych z systemu (1-3 miesiące)
 • Rozpoznanie kosztów ponoszonych na druk i przetwarzanie obrazu
 • Aspekt marketingowy – wywiad z użytkownikami to lepsze poznanie środowiska – dokładniejsza analiza
 • Propozycja optymalnej infrastruktury drukującej, zbalansowanej funkcjonalnie i kosztowo

Po przeprowadzeniu analizy danych przygotowane zostaną rekomendacje dotyczące rozwiązania spełniającego cel, którym jest obniżenie TCO (Całkowitych Kosztów Posiadania) ponoszonego na drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie dokumentów Klienta. Założeniem dla rekomendowanego rozwiązania będzie obniżenie tych kosztów o min. 25% w stosunku do kosztów ponoszonych obecnie.

Korzyści z przeprowadzenia analizy i zastosowania systemu Printoscope w pełnym zakresie na wszystkich stanowiskach, bezterminowo:

 • Redukcja ilości drukowanych dokumentów o ok. 30%
 • Lokalizacja i redukcja kosztów wydruków bez utraty jakości,
 • Wzrost bezpieczeństwa drukowanych informacji,
 • Udogodnienia funkcjonalne zwiększające komfort pracy,
 • Możliwość zaprojektowania indywidualnego i optymalnego rozwiązania,
 • Pełna kontrola tworzonych wydruków,
 • Wskazanie przeciążonych i niedociążonych drukarek.
 • Podniesienie efektywności posiadanych zasobów informatycznych,
 • Wzrost wydajności pracy,

System monitoruje wszystkie typy drukarek niezależnie od producenta.
Zalecany czas pomiaru to okres 2-3 miesięcy.